PTR taisyklės

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Ket, 11/04/2019 - 00:25

PROFESINIO TOBULINIMO RĖMIMO FONDO KAUPIMO IR ETIŠKO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ APRAŠAS

2017 m. kovo 10 d.

Vilnius

 

Atsižvelgiant į IVD prietaisų/reagentų gamintojų/tiekėjų „MedTech Europe“ Etiško verslo praktikos kodeksą (toliau – Kodeksas), kuris įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d., Lietuvos laboratorinės medicinos draugija (LLMD) įsteigia specialią priemonę – LLMD narių Profesinio tobulinimo rėmimo fondą (toliau – Fondas) ir nustato etiško Fondo lėšų naudojimo taisykles. Taisyklėmis apibrėžiama LLMD konferencijų organizavimo bei tikrųjų LLMD narių (laboratorinės medicinos specialistų) kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo tvarka. LLMD Fondo paskirtis – Draugijos organizuojamų renginių (toliau – Draugijos renginiai) finansavimas, tikrųjų Draugijos narių kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo finansavimas (toliau – Išoriniai renginiai). Fondo lėšas sudaro Edukacinės paskirties paramos lėšos (toliau – Parama), gaunamos iš Paramos davėjų. Fondo lėšų paskirstymas planuojamas Valdybos posėdyje sudarant einamųjų metų Draugijos ir Išorinių renginių planą.

 

Fondo lėšos LLMD narių dalyvavimui Išoriniuose renginiuose skiriamos atsižvelgiant į prioritetų eiliškumą:

 • LLMD narys renginyje skaito žodinį pranešimą, teikia tezes ir/ar stendinį pranešimą, yra renginio mokslinio/organizacinio komiteto narys, pirmininkauja renginio mokslinei sesijai;
 • LLMD narys dalyvauja kaip IFCC, EFLM ar kitų profesinių draugijų nacionalinis atstovas / komiteto ar darbo grupės narys / narys korespondentas;
 • LLMD narys yra LR SAM sudarytų darbo grupių narys;
 • LLMD narys yra jaunasis mokslininkas iki 35 metų, per pastaruosius metus publikavęs bent vieną straipsnį „Laboratorinė medicina“ ar kitame recenzuojamame žurnale;
 • kiti LLMD nariai, pateikę nustatytos formos raštišką prašymą Paramai gauti.

 

Fondo lėšomis gali būti finansuojamas Išorinių renginių:

 • registracijos mokestis (pageidautina, išankstinės registracijos mokestis);
 • apgyvendinimo išlaidos (tik vykstant į užsienio šalyse organizuojamus Išorinius renginius ir neviršijant 2014 m. rugsėjo 24 d. LR finansų ministro įsakyme Nr. 1K-293 nurodytos gyvenamojo ploto nuomos dienos normos);
 • kelionės išlaidos (tik standartinės/ekonominės klasės lėktuvo bilietai arba autobusų/traukinių bilietai, kai nėra skrydžių į renginio miestą).

 

Fondo lėšomis nefinansuojamas Išorinių renginių:

 • dalyvavimo socialiniuose renginiuose mokestis;
 • taksi, viešojo transporto bilietai, kitos transporto paslaugos nuvykus į užsienio šalyse organizuojamus Išorinius renginius;
 • bet kokios asmeninės LLMD narių išlaidos;
 • bet kokios LLMD narius lydinčių asmenų išlaidos;
 • kelionių draudimas;
 • dienpinigiai.

 

LLMD nariai, pageidaujantys gauti finansinę paramą kvalifikacijos kėlimui / tobulinimuisi, Draugijai pateikia:

 • pasirašytą prašymą (LLMD prašymo „Dėl profesinio tobulinimo rėmimo“ forma) (atsiųsti);
 • Išorinio renginio, kuriame LLMD narys planuoja dalyvauti, programą;
 • renginiui teikiamo pranešimo santrauka (jeigu teikiama);
 • kvietimo dalyvauti Išoriniame renginyje ar kelialapio kopiją (jei tokią turi);
 • įrodymą, apie sumokėtus LLMD narystės mokesčius (pvz., pavedimo kopiją, filialo pirmininko rezoliuciją ant prašymo ir pan.).
© 2022, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija